30. 01. 2019

Energetický projekt ACON získal zo zdrojov EÚ vyše 90 mil. eur

Členské štáty EÚ schválili investície do kľúčových infraštruktúrnych projektov v sektore energetiky – projektov spoločného záujmu (PCI) – vo výške takmer 800 miliónov eur z finančného nástroja CEF (Connecting Europe Facility). Medzi podporenými projektmi je aj smart grid projekt ACON medzi Slovenskou a Českou republikou. Realizátori projektu ACON, spoločnosti Západoslovenská distribučná (SR) a E.ON Distribuce (ČR), získali podporu viac ako 91 miliónov eur na konštrukčné práce. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektmi (tzv. projekty spoločného záujmu) a zároveň dostal historicky najvyšší grant.

Ministerstvo hospodárstva SR dlhodobo podporuje projekt ACON a aktívne sa angažovalo aj v procese schvaľovania finančných prostriedkov na úrovni EÚ. „Tento spoločný pilotný projekt distribučných spoločností oboch krajín má zásadný význam nielen pre SR a ČR, ale aj pre celý región strednej a východnej Európy a Európsku úniu ako celok vzhľadom na výrazné inovatívne a inteligentné riešenia, ktoré prinesie,“ privítal rozhodnutie minister hospodárstva Peter Žiga.

Cieľom projektu ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy a prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Výrazne sa tak prispeje k integrácii trhu s elektrinou medzi oboma krajinami a k vzniku ekonomicky výhodnej elektrizačnej sústavy s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Na modernizáciu distribučnej sústavy sa budú využívať smart grid technológie, čím sa vytvorí technické prostredie umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti. Začiatok výstavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.

Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 miliónov eur, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov je 91,2 milióna eur. Projekty spoločného záujmu (PCI) predstavujú kľúčové cezhraničné energetické infraštruktúrne projekty EÚ, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného energetického trhu a dosiahnutie dostupnej, bezpečnej a obnoviteľnej energie. Projekt ACON bol zaradený na tretí zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI) EÚ v novembri 2017.

Viac informácii je dostupných webe Európskej komisie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-561_en.htm

 

 

TASR, Odbor komunikácie SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk