28. 03. 2018

Elektromobil v obci, v meste, na diaľnici. Sme pripravení?

Elektrifikácia automobilov je hlavným trendom súčasného automobilového priemyslu. Je Slovensko pripravené na plynulý prechod k elektromobilom? Dokážeme sa prispôsobiť novým tendenciám? Aj tieto otázky sa snažili zodpovedať účastníci workshopu, ktorý zorganizoval portál Euractiv Slovensko spoločne so ZSE.

Aktivity MH SR v oblasti elektromobility odprezentovala v panelovej diskusii riaditeľka Odboru priemyselného rozvoja Andrea Farkašová. Informovala predovšetkým o „Návrhu Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike“, ktorý rezort pripravuje vzhľadom na rozvoj alternatívnych palív a najmä elektromobility. Tento akčný plán bude obsahovať 15 opatrení, ktoré by mali okrem iného pomôcť zrýchliť zavádzanie potrebnej infraštruktúry. Opatrenia budú zamerané na priamu podporu ekologických vozidiel, ako aj na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Spolu s ďalšími stimulačnými opatreniami by tak mali prispieť k rozvoju trhu s vozidlami na elektrický, resp. alternatívny druh pohonu. Vychádzajúc zo súčasných trendov je pravdepodobné, že do roku 2030 bude na Slovensku spolu 35-tisíc elektrických vozidiel a plug-in hybridov.

 

Odbor komunikácie MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk