10. 08. 2022

Dodávky ropy na Slovensko cez južnú vetvu ropovodu Družba boli obnovené

Problém, ktorý vznikol pri platbe za transport ropy na Slovensko, bol odstránený a už v tomto momente pokračujú dodávky ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba na Slovensko. Ako informoval minister hospodárstva Richard Sulík: „Za prerušením dodávky ropy netreba hľadať politiku. Situácia vznikla administratívnou chybou mimo Ukrajiny a Ruska a k uvedenej chybe došlo pre nesprávne vyhodnotenie platby ako porušenie sankcií.“

Uplynulý štvrtok došlo k obmedzeniu dodávok ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba. K zastaveniu nedošlo z dôvodu na ruskej či ukrajinskej strany. Problém bol odstránený vďaka úzkej spolupráce ministra hospodárstva Richarda Sulíka s národným prepravcom, spoločnosťou Transpetrol a bratislavskou rafinériou, pričom ukrajinská prepravná spoločnosť pozitívne zareagovala na návrh spoločností Slovnaft a MOL uhradiť tranzitné poplatky za prepravy ropy. S uvedeným riešením súhlasila i ruská strana.

Prerušenie dodávok nastalo potom, čo sa vyskytli technické problémy na úrovni bánk v súvislosti s platbami za tranzitné poplatky z ruskej strany. Bratislavská rafinéria napriek vzniknutému problému fungovala bez prerušenia a zásobovanie trhu bolo počas uvedeného obdobia plynulé. Počas prerušenia dodávky ropy boli využité dostupné rezervy v systéme.  

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk