29. 05. 2019

Diskusia o Priemysle 4.0 na konferencii Innovatech Fórum 4.0

Súčasnosť a vízie do budúcnosti v priemysle, jeho automatizácia, ale aj dôsledky hybridnej spolupráce človek–stroj sú oblasti, o ktorých sa diskutovalo na konferencii Innovatech Fórum 4.0 v Bratislave. Na podujatí vystúpila aj generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová.

Priemysel na Slovensku sa musí nevyhnutne modernizovať a začať dôsledne sledovať svetové trendy. V čase masívneho nasadzovania nových technológií je to jediný prístup, aby si firmy na Slovensku zachovali konkurencieschopnosť. Akčný plán inteligentného priemyslu z dielne ministerstva hospodárstva vznikol ako jednoznačná odpoveď na praktické požiadavky priemyslu a priemyselný megatrend. Nástroje sú nastavené univerzálne tak, aby si ich mohla prevziať firma či lokálna platforma aj v jednotlivých regiónoch Slovenska. „Reálny efekt však nastane až vtedy, keď si to firmy osvoja v praxi. Cieľom je, aby firmy začali intenzívne spolupracovať so školami. Predovšetkým malé a stredné podniky by mali byť schopné aplikovať potrebné zmeny do výrobných a technologických procesov,"  zdôraznila Miriam Letašiová. To sa v konečnom dôsledku prejaví v samotnej konkurencieschopnosti firiem, ako aj Slovenska.

Vládny kabinet schválil akčný plán v októbri minulého roka. Z 35 opatrení je deväť už splnených. „Spustená je podpora v oblasti sieťovania aktérov implementácie výskumu orientovaného na inteligentný priemysel. V gescii MH SR boli vyhlásené dve výzvy a v gescii MŠVVS SR štyri výzvy, ktoré sú zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu," dodala. Rezort hospodárstva sa zameriava na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedeckých a výskumných pracovísk cez tzv. inovačné vouchery. Rovnako podporuje vznik, zakladanie a rozvoj klastrov. V rámci podpory zahraničnej spolupráce realizuje MH SR výzvy spoločného bilaterálneho dotačného programu v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. „Naším cieľom bude v čo najkratšom čase vytvoriť základnú informačnú platformu, respektíve informačný nástroj s najširšou a najkomplexnejšou škálou informácií o inteligentnom priemysle na samostatnom webe," konštatovala M. Letašiová.

 

Odbor komunikácie MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk