19. 06. 2019

Diskusia o agende Smart City na konferencii v Brne, jedno z ocenení putuje na Slovensko

O využívaní Smart City riešení v mestách sa diskutovalo na medzinárodnej konferencii Urbis Smart City Fair v Brne. Jeho súčasťou bol Smart City Summit V4+ , na ktorom sa hovorilo aj o možnostiach stredoeurópskej spolupráce na úrovni ministerstiev v tejto oblasti. Podujatia sa za Ministerstvo hospodárstva SR zúčastnila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová. Tá si v Brne prevzala aj cenu v kategórii smartONE | inovative peole 2019 za mimoriadnu inováciu v priestore V4. Ako uviedla, ide o ocenenie za uplatňovanie viacerých inovatívnych riadiacich postupov v procese zavádzania agendy Smart Cities a Smart Industry na Slovensku ale aj v priestore Vyšehradskej štvorky.

V Brne diskutovali desiatky predstaviteľov stredoeurópskych miest a obcí ako aj lídri v oblasti inovácií. Ich spoločným cieľom bolo hľadať odpoveď  na otázku, ako správne rozvíjať koncept Smart City tak, aby bol pre mestá a ich občanov prínosný a ľuďom sa v nich žilo ľahšie. Panelová diskusia zástupcov krajín V4 nadviazala na marcovú odbornú medzinárodnú konferenciu Slovensko na ceste k Smart Cities, ktorá bola v Bratislave pod záštitou rezortu hospodárstva. „Bratislavská konferencia naštartovala proces spolupráce krajín V4 v tejto agende. Koncom júna pokračujeme v  práci zasadnutím medzinárodného expertného tímu, ktorý sa bude venovať problematike vytvorenia spoločného trhu s inovatívnymi riešeniami v krajinách strednej a východnej Európy. Závery marcovej konferencie dostávajú týmto postupom jasné kontúry,“ zdôraznila M. Letašiová. Dodala, že „cieľom je uchopiť tému Smart Cities tak, aby sme sa v maximálnej možnej miere inšpirovali dobrými skúsenosťami zo susedných štátov“.

 

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk