18. 08. 2023

Ďalšie prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na modernizáciu a transformáciu bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov Európskej únie (EÚ) je na výzvu vyčlenených viac ako 26,3 mil. eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt predstavuje 1 mil. eur, resp. 1,5 mil. eur v závislosti od typu projektu.

Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zároveň sa vyšším využívaním biometánu podporí zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR z domácich zdrojov ako náhrada zemného plynu. 

O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať prevádzkovatelia bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu, ktorá je zároveň súčasťou projektu. Podporené budú dva typy projektov - projekty so zámerom modernizovať existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny a tiež projekty, ktorých cieľom je už existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny transformovať na zariadenia vyrábajúce biometán na tzv. biometánové stanice.

Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v rámci celej Slovenskej republiky, pričom projekty získajú nenávratnú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov.

Žiadosti je možné podávať do 31. októbra 2023. Projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej náročnosti.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 01I02-26-V05 sú dostupné na webovom sídle rezortu hospodárstva www.mhsr.sk, v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev. Výzva je zároveň zverejnená na portáli  informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy a odolnosti SR – ISPO. Pre bližšie informácie k výzve je k dispozícii e-mailová adresa vyzvy@mhsr.sk.

Plán obnovy a odolnosti predstavuje ucelený balík reforiem a investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energetickej infraštruktúry, podpory v rámci udržateľnej dopravy a podpory v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk