13. 06. 2019

Chceme atraktívne a transparentné podnikateľské prostredie, tvrdí Peter Žiga

Vládny kabinet sa aj naďalej bude snažiť o zatraktívnenie a zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku. Potvrdil to minister hospodárstva Peter Žiga počas konferencie „Dôvera vo vládu zákona- Želaný stav verzus realita", ktorú v Bratislave zorganizovala Americká obchodná komora v SR (AmCham). Šéf rezortu hospodárstva tiež pripomenul, že MH SR pracuje na odstraňovaní regulačných bariér či nadbytočnej legislatívy, tzv. goldplatingu.

Prioritou vlády je uľahčovanie podnikania odbúravaním neopodstatnených regulačných bariér a byrokracie, ktoré spôsobujú dodatočné finančné náklady či časové zaťaženie. Podnikateľskú obec o tom ubezpečil minister hospodárstva Peter Žiga. Ako príklad uviedol, že po novom už bude vláda návrhy zákonov, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia, prijímať vždy s účinnosťou k začiatku roka. „Je to jedna z iniciatív, ktoré vláda má. Má to aj reverzný tok, takže aj v prípade, že zákony budú pomáhať podnikateľskému prostrediu, platí to aj pre tieto," povedal Žiga. Šéf rezortu hospodárstva pripomenul, že vláda už má za sebou viacero opatrení, ktoré zvyšujú transparentnosť podnikateľského prostredia -  napríklad elektronické trhovisko.

Zamestnávatelia tvrdia, že na zlepšenie podnikateľského prostredia je tiež potrebné znížiť počet regulácií v podnikaní. S tým súhlasí aj minister hospodárstva, ktorý upozornil, že na Slovensku je v súčasnosti spolu okolo 100-tisíc regulácií, z ktorých MH SR identifikovalo asi 10-tisíc zbytočných. „Postupne sa snažíme tieto regulácie odstraňovať, ale nedá sa to zo dňa na deň," dodal Peter Žiga. Minister v tejto súvislosti pripomenul prijatie Stratégie lepšej regulácie RIA 2020, ktorá má systémovo nastaviť tvorbu regulácií. Vo viacerých krajinách sa uplatňuje princíp jedna regulácia dnu – jedna von, známy pod označením „one-in one-out" - teda s každou novou reguláciou sa zároveň ruší jedna už existujúca, prípadne za každú novú záťaž, ktorá vyplýva z novej regulácie, by mala byť odstránená záťaž v porovnateľnej výške. Ambíciou MH SR je zaviesť tento princíp do legislatívneho procesu do konca roka 2021. Podľa Petra Žigu by mali byť regulácie po roku 2020 tvorené participatívne, konzultované s občanmi a podnikateľmi a tak, aby po ich schválení nedochádzalo k častým novelám. „Naším cieľom je, aby akékoľvek zmeny boli prijímané, či už z úrovne vlády alebo parlamentu systémovo, s potrebnými odôvodneniami a posúdením vplyvov. Nechceme bezhlavo deregulovať, ale tvoriť reguláciu tak, aby bola účelná, efektívna a vhodná pre podnikateľské prostredie," uviedol minister hospodárstva.

Podľa štátneho tajomníka MH SR Rastislava Chovanca má strategický dokument RIA 2020 ešte jeden dôležitý aspekt. „Chceme pomôcť Národnej rade SR, aby aj poslanecké návrhy zákonov boli kvalitne pripravené, brali do úvahy vplyvy na podnikateľov, predstavovali najmenej zaťažujúci spôsob regulácie, prípadne aby aplikovali princíp one in – one out. Máme už rozpracovanú metodiku pre poslankyne a poslancov. Mojím želaním je, aby konzultácie s prostredím a doložku vplyvov povinne neobsahovali len vládne materiály, ale aj návrhy poslancov a územnej samosprávy," doplnil Chovanec. V rámci snahy o zlepšenie podnikateľského prostredia rezort hospodárstva v súčasnosti pracuje už na štvrtom antibyrokratickom balíčku, ako aj  na odstraňovaní nadmerného goldplatingu, teda legislatívy, ktorá ide zbytočne nad rámec legislatívy, ktorú od nás požaduje Brusel.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk