11. 06. 2024

Až 83 miliónov z Plánu obnovy a odolnosti SR na modernizáciu prenosovej sústavy na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR podpísalo v utorok 11. júna 2024 zmluvy so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) na modernizáciu a digitalizáciu prenosovej sústavy v hodnote 83 mil. eur. 45 miliónov eur je určených na zvýšenie transformačného výkonu prenosovej sústavy v lokalite Senica a 38 miliónov eur je určených na modernizáciu prenosových vedení v dĺžke 253,993 km po celom Slovensku. Tieto finančné prostriedky sú vyčlenené z Plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu 19 „REPowerEÚ“.

„Modernizácia a digitalizácia našej prenosovej sústavy je kľúčová pre zabezpečenie stabilnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie pre všetkých užívateľov. Investície do zvýšenia transformačného výkonu a zlepšenia infraštruktúry nám umožnia lepšie integrovať obnoviteľné zdroje energie a znížiť negatívny vplyv na životné prostredie,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Zmluva zastrešuje dva samostatné projekty SEPS. V rámci prvého projektu „Zvýšenie transformačného výkonu medzi prenosovou sústavou a regionálnymi distribučnými sústavami prostredníctvom nového transformátora“ sa zabezpečí zvýšenie transformačného výkonu v lokalite Senica z pôvodných 200 MVA na 350 MVA. Zvýšenie transformačného výkonu umožní spoľahlivé a optimálne napájanie distribučnej sústavy a väčšiu kapacitu  pre nové pripojenia pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Vytvorí sa tak primeraný priestor na pripojenie nových odberateľov elektriny v regióne a zlepšia sa podmienky na pripojenie väčšieho počtu nových obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň sa zvýši kvalita a bezpečnosť dodávky elektriny, zlepší sa sieťová konektivita pre všetkých užívateľov a znížia sa negatívne vplyvy na životné prostredie. Projekt bude ukončený v apríli 2026.

Druhý projekt „Modernizácia prenosových vedení“ je zameraný na modernizáciu prenosových vedení v dĺžke 253,993 km a zahŕňa výmenu všetkých izolačných prvkov, spínacích zariadení a v niektorých prípadoch aj výmenu vodičov vedenia. Zvýši sa tak prúdové zaťaženie modernizovaných vedení a aj bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia. Projekt bude ukončený v marci 2025.

„Elektroenergetická infraštruktúra bola na Slovensku navrhnutá v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Požiadavky na zelené zdroje výroby, snaha o dekarbonizáciu, objem spotreby a technológie prenosu a distribúcie každým rokom rastú. Preto je nevyhnutné investovať do projektov, ktoré zvýšia kapacitu prenosovej sústavy, a tým aj jej bezpečnosť a spoľahlivosť. To zároveň umožní pripojenie väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov elektrickej energie, ale aj rast cezhraničného obchodu s elektrinou,“ povedal Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk