22. 02. 2019

Automobilový priemysel bude mať naďalej špeciálny prístup zo strany vlády

Automobilový priemysel je základnou kostrou slovenského hospodárstva. Vláda si uvedomuje dôležitosť tohto segmentu a preto je pripravená pokračovať v špeciálnom prístupe k nemu. Po rokovaní so zástupcami Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) to uviedli premiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga.

Zástupcovia vlády a automobilového priemyslu sa zhodli, že je potrebné diskutovať o tom ako bude vyzerať automobilový priemysel na Slovensku nielen o rok, ale aj v budúcnosti.  "Sme na križovatke prechodu na moderné a zelené technológie v tomto priemysle a rovnako tak aj na digitalizáciu a elektromobilitu," uviedol premiér. Zároveň sa účastníci rokovania zhodli, že najdôležitejšími opatreniami, nielen pre toto odvetvie, sú teraz predvídateľnosť a určitá nákladová stabilitu. "Motívom našej debaty bolo to, aby sme nemenili počas roka alebo každý rok podmienky. Zástupcovia ZAP dostali prísľub, že vláda počas roka nebude prijímať opatrenia, ktoré by mali zásadný vplyv na náklady pri výrobe automobilov," zdôraznil P. Pellegrini. Minister hospodárstva P. Žiga v súvislosti s globálnym vývojom upozornil na to, že očakávame niektoré udalosti, ktoré  môžu ovplyvniť aj toto odvetvie. "Je to brexit, prípadné zavedenie ciel na dovoz áut do USA či emisné limity, ktoré prijala Európska komisia," ozrejmil minister.

Výsledkom diskusie je dohoda, že pre ďalšiu podporu investícií do výskumu a vývoja, by sa mal zvýšiť superodpočet na vedu a výskum najprv zo 100 na 150 percent a v ďalšom roku na 200 percent. Ministerstvo financií pripraví špeciálny program na výstavbu nájomných bytov, aby sa aj touto cestou zvýšila mobilita ľudí za prácou. Na 100 eur sa zvýši príplatok na bývanie, ktorý tiež slúži na podporu mobility pracovnej sily. Prehodnotiť by sa mala aj legislatíva týkajúca sa štátnej pomoci a podpory duálneho vzdelávania. Malo by prísť aj k zvýšeniu nezdaniteľnej časti dane a pokračovať sa bude v antibyrokratických opatreniach, ktoré sa tiež výrazne dotýkajú automobilového priemyslu. Konkrétny zoznam úloh pre jednotlivé ministerstvá  predloží minister hospodárstva na rokovanie vlády do dvoch týždňov. Realizované by mali byť čím skôr. Pod vedením rezortu hospodárstva sa vytvorí aj skupina, ktorá sa zamerá na prípravu veľkých vedecko-technických projektov, ktoré by mohli byť financované z eurozdrojov.

V súčasnosti Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov, keď na 1000 obyvateľov vyrobí 198 áut. Podiel automobilov na celkovej priemyselnej produkcii dosiahol 46,8 %.  Automobilky však už pociťujú prvé náznaky ochladenia ekonomiky.

 

SITA, TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk