04. 08. 2017

Agentúra SARIO v 1. polroku asistovala pri 17 investičných projektoch

Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu sa v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR podarilo v prvom polroku 2017 uzavrieť 17 investičných projektov. Ich realizácia bude viesť k vytvoreniu viac ako 4650 priamych nových pracovných miest a tisícov nepriamych. Plánovaná celková výška investícií predstavuje 278 miliónov eur. V deviatich prípadoch ide o zriadenie nových prevádzok, v ôsmich prípadoch o expandujúce projekty.

„Slovensko momentálne prežíva v oblasti investícií zlaté obdobie. Príchod renomovaných spoločností, často aj bez investičnej podpory štátu, je najlepší dôkaz, že máme stabilné a dobré podnikateľské prostredie. Slovensko prestáva byť montážnou dielňou, ale pribúdajú hodnotné investície sprevádzané vyspelou technológiou a výskumom. Aj do budúcnosti sa sústredíme najmä na podporu výskumu a vývoja a na investície do menej rozvinutých oblastí s vyššou mierou nezamestnanosti," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.
Podľa generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča nárast potvrdzuje, že naša krajina je atraktívna nielen pre nových investorov, ale aj pre etablovaných, ktorí Slovensko vnímajú ako spoľahlivého partnera. „Darí sa nám získavať investície s vyššou pridanou hodnotou aj do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti," dodal. SARIO zaznamenáva pokračujúci trend zvyšovania počtu projektov s vysokou pridanou hodnotou. Z ukončených projektov eviduje 6 projektov centier služieb (IT centrá, projekčné kancelárie, centrá podpory), ktoré spolu dajú prácu 600 vysokokvalifikovaným pracovníkom v rôznych častiach Slovenska. Dva ukončené projekty obsahujú výrazný inovačný potenciál (Spinea, Brose – výskum a vývoj).
Investori pochádzajú najmä z Nemecka a USA, ale tri projekty sú od spoločností, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Značná časť investícií smeruje do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti. Takmer polovica uzavretých projektov smeruje do regiónov stredného a východného Slovenska. Investície sa budú realizovať vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Banskobystrického, Trnavského, Prešovského a Nitrianskeho kraja. Nové pracovné miesta budú vznikať najmä v sektoroch centier služieb, výroby komponentov pre automobilový priemysel či spracovania kovov.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk