Kontakt

Ministerstvo hospodárstva SR

odbor investícií

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

 

tel: 02/48541605

email: investicie@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk