Zoznam oprávnených osôb

 

vedený podľa § 5 zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

P. č.

Oprávnená osoba

 

Jazyk

v ktorom oprávnená osoba podáva žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

 

Deň zápisu

do zoznamu oprávnených osôb

Deň vyčiarknutia

zo zoznamu oprávnených osôb

1.

European Information Society Institute, o. z.

Názov

European Information Society Institute, o. z.

§  slovenský jazyk

§  anglický jazyk

§  nemecký jazyk

19.12.2023

---

Sídlo

Štítová 1, 040 01 Košice

Adresa na doručovanie

Štítová 1, 040 01 Košice

Adresa elektronickej pošty

eisi@eisionline.org

Webové sídlo

www.eisionline.org

Telefónne číslo

+ 421 915 533 241

IČO

42 227 950

IČ DPH

---

2.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad

Názov

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad

§  slovenský jazyk

§  anglický jazyk

09.02.2024

---

Sídlo

Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad

Adresa na doručovanie

Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

Adresa elektronickej pošty

info@sospotrebitelov.sk

Webové sídlo

www.sospotrebitelov.sk

Telefónne číslo

052/2861300

IČO

42 088 453

IČ DPH

---

3.

Združenie na ochranu práv občana - AVES

Názov

Združenie na ochranu práv občana - AVES

§  slovenský jazyk

§  anglický jazyk

24.04.2024

---

Sídlo

Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava

Adresa na doručovanie

Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava

Mliekarenská 725/8, Bratislava 821 09

Adresa elektronickej pošty

zdruzenie.aves@centrum.sk

Webové sídlo

www.zdruzenieaves.sk

Telefónne číslo

+ 421 907 908 869

IČO

50 252 151

IČ DPH

---

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk