Konfliktné minerály

Rokovania o návrhu nariadenia, ktoré umožní zodpovedné obstarávanie cínu, tantalu, volfrámu a zlata z konfliktných a vysoko rizikových oblastí, sa ukončili v druhom polroku 2016 počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Nariadenie bolo publikované v Úradnom vestníku EÚ dňa 19. mája 2017 (Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1 – 20).

Úlohou členských štátov je vytvoriť kompetentnú autoritu, ktorá bude vykonávať dohľad nad implementáciou nariadenia. Spoločnosti, ktoré dovážajú určitý objem uvedených minerálov a kovov z krajín mimo EÚ, budú môcť využiť prechodné obdobie na prípravu vlastnej politiky zodpovedného obstarávania v súlade s nariadením a Usmerneniami OECD. Povinnosti dovozcov sa začnú uplatňovať od 1. januára 2021.

Európska komisia podrobne informuje o  nariadení na svojej web stránke. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk