24. 10. 2023

UPOZORNENIE pre žiadateľov k výzve s kódom 01I02-26-V05 z Plánu obnovy a odolnosti na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

 

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pre komponent 1 - OZE, zverejnilo dňa 23.10.2023 UPOZORNENIE pre žiadateľov k výzve s kódom 01I02-26-V05 zameranej na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice. Žiadateľov upozorňuje na technické obmedzenia systému ISPO, v ktorom nie je možné zadať vo formulári žiadosti hodnotu merateľného ukazovateľa s presnosťou na desatinné miesta. 

 

Úplné znenie upozornenia nájdete na: https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzvy-v-komponente-1-planu-obnovy-a-odolnosti/komponent-1-oze-vyzva-zamerana-na-podporu-modernizacietransformacie-existujucich-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-z-oze-bioplynove-stanice-01i02-26-v05?csrt=16527491813663134428.

 

 

Tlačový odbor SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk