20. 03. 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre vás v roku 2017 pripravila sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link

Sériu podujatí SARIO Business Link otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.

Odborný seminár  SARIO Business Link — Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy ponúkne praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, napr. na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva prostredníctvom programov Slovak AID, diskusiu a networking s prednášajúcimi a so zástupcami Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Účasť na seminári je bezplatná, je nutné sa registrovať na http://www.sario.sk/sk/coneco2017. Vstup na veľtrh si riešia návštevníci individuálne.

http://www.sario.sk/sites/default/files/files/sario-A4-coneco-2017.pdf

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk