10. 03. 2017

Projekt BUILD UP SKILLS – STAVEDU umožňuje zvýšiť si kvalifikáciu v profesii technik svetelných systémov

Remeselníci a pracovníci na stavbách si budú môcť v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť kvalifikáciu v profesii technik svetelných systémov. Sériu bezplatných školení pre nich pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spolu so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou (SSTS) v rámci projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU.

Pre záujemcov o rozšírenie kvalifikácie v odbore svetelný technik tím expertov už vypracoval učebné plány a osnovy. Výučba v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu bude prebiehať počas piatich dní prezenčnou formou s praktickými úlohami v skupinách. Prednášky budú venované napríklad aktuálnym legislatívnym predpisom a technickým normám pre oblasť svetelnej techniky, jednotlivým prvkom osvetľovacej sústavy, ako aj svetelnotechnickému projektu. Absolventi budú mať samozrejme možnosť získať aj praktické zručnosti a skúsenosti s najnovšími technológiami využívanými pri návrhu a realizácii projektov. Odborným garantom vzdelávania pre profesiu Technik svetelných systémov je predseda SSTS Dionýz Gašparovský, ktorý je aj autorom učebného materiálu pre účastníkov školenia.

V rámci projektu sú naplánované tri série pilotných školení v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Záujemcovia sa môžu prihlasovať prostredníctvom elektronických registračných formulárov prístupných na stránke SIEA. Prvé zo školení sa začne v Bratislave 3. apríla 2017. Účasť na pilotných školeniach je bezplatná. Počet účastníkov je obmedzený. Potvrdenie prijatia registrácie bude záujemcov zaslané po doložení dokumentov o vzdelaní technického zamerania. Podmienkou prijatia na školenie je predloženie dokladu o ukončenom minimálne stredoškolskom vzdelaní s výučným listom alebo ukončenom stredoškolskom vzdelaní s maturitou.

Projekt BUILD UP SKILLS – STAVEDU umožňuje rozšírenie znalosti a zručností remeselníkov a pracovníkov na stavbách. Súčasťou projektu sú pilotné školenia v ďalších ôsmich profesiách. Cieľom projektu je vytvoriť národnú kvalifikačnú a vzdelávaciu schému pre remeselné a inštalatérske profesie na stavbách súvisiace s energetickou efektívnosťou a hospodárnosťou a využívaním OZE v budovách. Projekt je financovaný z programu Intelligent Energy - Europe (IEE).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk