20. 03. 2024

Program Interreg Europe - III. verejná výzva na predkladanie projektových žiadostí

Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projekt v období od 20. marca do 7. júna 2024 (12:00 hod. CEST) prostredníctvom online systémuSlovenskí partneri môžu prostredníctvom projektovej spolupráce nadobudnúť know-how v implementácii politík a programov regionálneho rozvoja cez výmenu skúseností, osvedčených postupov a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík.

 

Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové orgány.

Podmienky vyhlásenej verejnej výzvy umožnia predložiť projekty s prijatými princípmi koncentrácie pre tematické ciele:

·         Smarter Europe

·         Greener Europe

·         More social Europe

·         More connected Europe

·         Europe closer to Citizens

 

Žiadatelia môžu využiť na overenie relevantnosti projektového zámeru pre čerpanie prostriedkov z programu Interreg Europe 2021-2027 aj online - interaktívny nástroj.

Aplikačný balík dokumentov pre vyhlásenú výzvu môžu slovenskí žiadatelia získať na webovej stránke programu.

Bližšie informácie o programe spolupráce získate na www.interregeurope.eu alebo na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe 2021-2027 poskytne bližšie informácie aj prostredníctvom elektronickej komunikácie  na interregeurope@mhsr.sk.

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk