24. 04. 2024

On-line konzultácie pre slovenských partnerov k zapojeniu do programu Interrege Europe 2021-2027

Ministerstvo hospodárstva SR ako národný orgán programu organizuje sériu on-line konzultácií v nadväznosti na otvorenú verejnú výzvu na predkladanie projektov v roku 2024 a v snahe o čo najširšie zapojenie oprávnených aktérov z regiónov Slovenska.

Program medziregionálnej spolupráce Interreg Europe 2021–2027 je jediným celoeurópskym programom, pokrýva oblasť 27 členských krajín EÚ, Nórska, Švajčiarska a 7 kandidátskych krajín (Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska, Moldavska a Ukrajiny), tzn. spolu 36 participujúcich štátov.

Záujemcovia o projektovú spoluprácu pred spojením sa s predstaviteľmi národného orgánu môžu využiť zverejnené prezentácie. Tie priblížia európsky program a načrtnú základný rozmer projektovej spolupráce záujemcom v otázkach typu: Prečo sa zapojiť?  Kto môže byť prijímateľom? Čo sa financuje?

Neváhajte nám napísať na interregeurope@mhsr.sk a dohodnite si v období od 29. apríla do 17. mája 2024 online konzultáciu priamo so zamestnancami zodpovednými za program Interreg Europe 2021-2027 na Slovensku. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk