30. 06. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle v časti Energetika návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle v časti Energetika návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030.

Dôvodom zverejnenia tohto návrhu pre verejnosť je záujem o ďalšiu diskusiu s organizáciami občianskej spoločnosti, podnikateľskou obcou, investormi a zainteresovanými stranami. Aktualizácia zohľadňuje údaje a predbežné výsledky podkladov a scenárov na základe modelovania Compact Primes, ktoré boli Ministerstvu hospodárstva SR predstavené v polovici júna.

O odklade predloženia dokumentu bola Európska komisia informovaná, pričom našim zámerom je predložiť tento návrh Európskej komisii v priebehu mesiaca august 2023. Týmto prístupom chceme vytvoriť priestor na ďalšiu konzultáciu a zapracovanie jej výsledkov do návrhu plánu.

Neformálne pripomienkovanie návrhu prebieha emailom na adresu necp2023@mhsr.sk  s termínom doručenia podnetov do 14. 7. 2023

Návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 je zverejnený na https://www.mhsr.sk/energetika/integrovany-narodny-energeticky-a-klimaticky-plan-na-roky-2021-2030/navrh-aktualizacie-integrovaneho-narodneho-energetickeho-a-klimatickeho-planu-na-roky-2021-2030?csrt=16907409076967558586

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk