30. 05. 2024

MH SR vyhlásilo výzvu na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo výzvu na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Výzva bude vyhlásená do 30. júla 2024 a je určená pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka

Podporené môžu byť projekty zamerané na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 0,05 MW. Súčasťou zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE môže byť aj zariadenie na uskladnenie vodíka vyrobeného výlučne v tomto zariadení. Samostatné investície na uskladnenie vodíka sú v rámci tejto výzvy neoprávnené.

Maximálna výška podpory na projekt nesmie presiahnuť 4 000 000 eur.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory nákladová efektívnosť.

Všetky schválené projekty musia zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, podporené tak budú iba projekty spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia ako aj ostatnej relevantnej legislatívy.

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk