Iné výberové konania

1. Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

2. Oznámenie výsledku výberového konania na obsadenie miest členov predstavenstva v spoločnosti MH Manažment, a.s.

3.Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenia v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

4. Výberové konanie na obsadenie funkcie generálny komisár pre slovenskú expozíciu na Svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk