Iné výberové konania

1. Zverejnenie výsledku výberového konania na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Rudné bane, š.   p. Banská Bystrica
2. Výberové konanie na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Rudné bane, š. p. Banská Bystrica

/uploads/files/Q4jbTkRb.docx

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk