Iné výberové konania

 

 1. Výberové konanie- členovia predstavenstva v spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.

 /uploads/files/bJXYELbQ.pdf

2. Výberové konanie- členovia predstavenstva v spoločnosti Ochrana a bezpečnosť SE, a.s.

/uploads/files/5yl2BeoF.pdf

3. Výberové konanie- členovia predstavenstva v spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

/uploads/files/wQkiH9bG.pdf

4. Výberové konanie- členovia predstavenstva v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

/uploads/files/6NHQQkml.pdf

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk