19. 04. 2017

Zástupcom štátu vo podnikoch pribudnú povinnosti, rozhodla vláda

Zástupcovia štátu vo firmách s jeho majetkovou účasťou budú musieť viac informovať príslušné ministerstvá. Vyplýva to z doplnenia Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100-% majetkovou účasťou štátu, ktoré dnes na návrh ministerstva hospodárstva prerokovala a schválila vláda.

Povinnosť zástupcov štátu viac informovať o firmách s majetkovou účasťou štátu platí pre všetky rezorty a všetky spoločnosti, v ktorých majú podiely,  povedal minister Peter Žiga. Schválený predpis je jedným z opatrení, ktoré vláda prijala po januárových zmätkoch v cenách energií.

„Nominanti štátu v spoločnostiach, v ktorých má štát svoje podiely, sa doteraz správali podľa nariadenia vlády, ale informovať svojho akcionára bolo v zásade na ich dobrovoľnom rozhodnutí. Teraz sme zaviedli povinnosť informovať akcionára vopred, hneď ako dostanú informácie, týkajúce sa nejakých zásadných rozhodnutí v rámci spoločnosti," priblížil šéf rezortu hospodárstva. Ak zástupca štátu nebude dôsledne informovať o pomeroch v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, je na uvážení rezortného ministra, či ho naďalej ponechá zastupovať štátne záujmy v príslušnej spoločnosti. 

Pravidlá výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch štátnych spoločností schválila ešte v roku 2011 vláda Ivety Radičovej. Spôsobu riadenia zástupcov štátu venoval tento materiál len minimálnu pozornosť a obsahoval len základné povinnosti zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Dnes schválená úprava dopĺňa povinnosti zástupcov štátu, ktoré zabezpečujú riadnu a včasnú informovanosť štátu ako akcionára o situácii, stave a dianí v príslušnej spoločnosti. Príslušní ministri by mali do 30. júna tohto roka zabezpečiť implementáciu schválených doplnení pravidiel v spoločnostiach, v ktorých má ministerstvo kompetenciu.
 
TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk