18. 01. 2017

Vláda schválila poskytnutie stimulov pre šesť investorov

Vláda SR dnes schválila poskytnutie investičných stimulov šiestim spoločnostiam, ktoré by mali získať od štátu investičnú pomoc v celkovej výške 9,6 milióna eur. Firmy by mali na Slovensku preinvestovať 28,6 mil. eur a vytvoriť takmer 400 nových pracovných miest.

 

„Vláda prvýkrát rozhodovala o podpore investícií podľa stratégie podporiť najmenej rozvinuté okresy s vyššou mierou nezamestnanosti, resp. výrobu s vyššou pridanou hodnotou, orientovanou najmä na výskum a vývoj. V tomto trende plánujeme pokračovať,“ povedal minister Peter Žiga.

 

Spoločnosť Hyca plánuje v Rimavskej Sobote vybudovať novú prevádzku na výrobu valníkov a kontajnerov. Do novej prevádzky investuje 1,2 mil. eur a vytvorí 20 nových pracovných miest. Od štátu by mala získať investičnú podporu v objeme 660 tisíc eur, z toho vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej výške 420 tisíc eur a vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v nominálnej výške 12 tisíc eur.
Firma Kuenz - SK plánuje na východnom Slovensku v obci Kechnec rozšíriť svoju výrobu súčiastok do žeriavov a komponentov pre vodné diela. Realizácia investičného zámeru si vyžiada vyše 3,7 mil. eur. Vzniknúť by malo 43 nových pracovných miest. Investor požaduje od štátu stimuly v objeme 1,075 mil. eur, z toho 660 tisíc eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok a 415 tisíc eur vo forme úľavy na dani z príjmu.
V obci Krásno nad Kysucou chce spoločnosť Hyunnam SK rozšíriť výrobu komponentov do automobilov. Preinvestovať plánuje takmer 17 mil. eur. Vzniknúť by malo 240 nových pracovných miest. Štát firme poskytne investičné stimuly v objeme 5,9 mil. eur, z toho 5,7 mil. eur by mali byť úľavy na dani.
Spoločnosť VAW plánuje v Sučanoch vybudovať nové technologické centrum špecializujúce sa na vývojové a inovačné činnosti zamerané na dizajn, vývoj a inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie. Firma chce preinvestovať vyše 1,5 mil. eur, pričom by malo vzniknúť 30 nových pracovných miest. Vláda investorovi schválila štátnu pomoc vo výške 678 tisíc eur, z toho necelých 400 tisíc eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok a zvyšok vo forme úľavy na dani z príjmu.
Firma Versaco chce v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota rozšíriť výrobu plastových krytov kolies a plastových metličiek a škrabiek. Do rozšírenia výroby plánuje preinvestovať vyše 1,3 mil. eur. Vzniknúť by malo 20 nových pracovných miest. Od štátu žiada firma pomoc v objeme 531 600 eur.
V Trenčíne plánuje rozšíriť svoje technologické centrum na výskum a vývoj interiérových komponentov do automobilov spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems. Preinvestovať chce viac ako 3,8 mil. eur, pričom by malo vzniknúť 44 nových pracovných miest. Od štátu by mal investor získať pomoc vo výške 802 574 eur.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk