18. 08. 2016

SOI zamerala ďalšiu kontrolnú akciu na predaj cigariet

Akcia nadväzuje na predchádzajúce kontroly, zamerané na preverenie dodržiavania  zákona o ochrane nefajčiarov, v zmysle ktorého sa zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov. Kontrolná akcia patrí do rámca proaktívnej informačnej kampane, ktorej cieľom je najmä prevencia a eliminácia výskytu zakázaného predaja.
Odbor komunikácie MH SR, SOI

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk