28. 06. 2017

R. Chovanec: Centrá podnikových služieb budú na Slovensku rásť

Dôvodom je to, že poskytujú, na slovenské pomery, nadštandardné platové podmienky, vyhlásil štátny tajomník Rastislav Chovanec na tlačovej besede firmy Adient, ktorá má v Bratislave CPS už 10 rokov. Priemerná mzda v nich je v rámci SR dvojnásobná oproti priemernej mzde v slovenskom hospodárstve.

Centrá zamestnávajú podľa neho prevažne mladých ľudí, s priemerným vekom okolo 32 rokov, s vysokou mierou využívania cudzích jazykov.

Z dlhodobého hľadiska je prioritou MH SR je nárast CPS, a to jednak tých, ktoré sa sústreďujú na podporné činnosti, alebo tých, ktoré sa budú vytvárať popri priemyselných a výrobných firmách, čo bude v konečnom dôsledku viesť k tzv. exportu služieb a k práci s vysokou pridanou hodnotou.

"V rámci Ministerstva hospodárstva SR sme definovali sektor CPS z dlhodobého pohľadu ako najperspektívnejší, čo nám dnes už našťastie môžu potvrdiť aj štatistiky. Priemerný nárast zamestnanosti v uplynulom roku v CPS bol 11 %, čo je najrýchlejšie rastúce odvetvie," upozornil štátny tajomník.

Podľa jeho slov "je reálny predpoklad, že v roku 2020 bude mať sektor CPS v SR 60.000 zamestnancov". "V tom momente by to bol po automobilovom priemysle druhý najvýznamnejší sektor slovenskej ekonomiky," dodal R. Chovanec.

 

(TASR, OK MH SR)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk