30. 10. 2017

Peter Žiga: Slovenská kooperačná burza podporuje konkurencieschopnosť a exportný potenciál slovenských firiem

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala dňa 30. októbra 2017 najprestížnejšie medzinárodné business-to-business podujatie svojho druhu na Slovensku - Slovenskú kooperačnú burzu 2017 (SKB) po prvý raz v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.

SKB tento rok organizátor výnimočne prepojil s 3. zasadnutím zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. Súčasťou programu tak bolo aj Slovensko-maďarské podnikateľské fórum.

„Tento model podnikateľskej spolupráce sa osvedčil a úspešne funguje. Je dôležité, že sa okrem Bratislavy takto stretávajú podnikatelia  aj v Košiciach a najnovšie sa do nej aktívne zapojila aj medzinárodná spolupráca s našimi južnými susedmi,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

SKB poskytla firmám možnosť vymeniť si skúsenosti z praxe, ako aj príležitosť nadviazať nové obchodné kontakty a zapojiť sa do subdodávateľského reťazca významných nadnárodných spoločností etablovaných na Slovensku. Okrem podpory exportu slovenských firiem sa SKB v rámci odbornej moderovanej konferencie „Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy“ zamerala aj na synergiu spolupráce krajín v regióne a inovačný potenciál nielen v automobilovom priemysle. Predstavili sa v nej zástupcovia vlád oboch krajín, zväzov a asociácií, univerzít a lídri z priemyslu, ktorí predstavili svoje zámery, vízie a identifikovali potenciál a kroky budúcej spolupráce. 

Agentúra SARIO prostredníctvom SKB významne a reálne prispieva k rozvoju slovenskej ekonomiky. „Som rád, že SKB v Košiciach v koordinácii s rezortom hospodárstva zároveň poskytla priestor pre slovensko-maďarské obchodné fórum. Nakoľko Maďarsko je siedmym najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska a je v prvej desiatke investorov na Slovensku, do budúcnosti vidím veľký prínos v konštruktívnej diskusii ohľadom synergie spolupráce a o rozvoji inovačného potenciálu v rámci regiónu,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

Na podujatí Slovenská kooperačná burza Košice sa zúčastnilo 287 spoločností z 19 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré absolvovali viac ako 730 vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní. SKB od svojho vzniku priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1900 firmám z 37 krajín sveta,  ktoré absolvovali viac ako 5500 stretnutí.

 

SARIO, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk