Kontakty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) odporúča slovenským podnikateľským subjektom poradenskú a konzultačnú pomoc v oblasti nástrojov na ochranu obchodu.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo hospodárstva SR

odbor zahraničnoobchodnej politiky

Mierová 19

827 15 Bratislava

www.mhsr.sk

Fax: 00421 2 4854 3116

 

Ing. Daniela Kolembusová

Tel.: 00421 2 4854 5110

e-mail: kolembusova@mhsr.sk

 

Ing. Zuzana Silná

Tel.: 00421 2 4854 2320

e-mail: silna@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk