Aktuálne platné nariadenia

Aktuálne platnými nariadeniami regulujúcimi colné suspenzie a colné kvóty sú Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2467 z 21. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2466 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení naridenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje sa ich správa. Obe nariadenia je možné stiahnuť vo viacerých jazykoch na stránke EurLex alebo v slovenskom a anglickom jazyku priamo na stránke MH SR (viď nižšie).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk