Výzva Európskej Komisie - Call for ideas

Európska komisia plánuje vytvoriť European Innovation Council - Euŕópska rada pre inovácie (EIC). Tento plán prezentoval komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas, aby bola Európa schopná medzinárodnej konkurencie v oblasti podpory inovácií a rýchlo rastúcich firiem. Súčasné podmienky pre podporu inovácií sú v európskom priestore pomerne zložité, špeciálne pre start-upy. Koncepcia EIC je Európskou komisiou rozpracovaná do šiestich možných zámerov:

1. EIC ako one-stop-shop, čo predstavuje jedno kontaktné miesto pre zlepšenie prístupu k programom Európskej únie pre inovátorov prostredníctvom online-rozhrania

2. EIC by pôsobila ako strategický, resp. poradný orgán

3. EIC ako paneurópska schéma založená na miestnych inovačných kapacitách, klastroch, smart špecializáciách a lokálnych žiadostí európskej regulácie

4. EIC by pôsobila po vzore Európskej rady pre výskum ako inštitúcia poskytujúca financovanie

5. EIC by bola orientovaná na jednotlivé misie (napr. schéma podľa DARPA)

6. EIC by sa zameriavala na vysoko rizikové a vysoko ziskové inovácie

Európska komisia preto vyhlásila Call for ideas - verejnú diskusiu, kde sa môžu vyjadriť rôzne subjekty (firmy, podnikatelia, výskumné organizácie, národní či regionálni predstavitelia). Cieľom tento verejnej diskusie je zistiť názor na zriadenie a fungovanie EIC. Vyjadriť svoj názor na ideu EIC je možné do 29. apríla 2016 a to on-line formulárom. Vyhodnotenie verejnej diskusie bude známe v júni tohto roka.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk