Techstars 2016

Techstars pôsobí ako globálny ekosystém, ktorého hlavným cieľom je podpora podnikateľov v realizovaní svojho podnikateľského zámeru. Zastúpenie v tomto ekosystéme majú zakladatelia úspešných firiem, mentori, investori ako aj samotné firmy a ich partneri. Spoločnými silami sa snažia vybudovať sieť podpory, ktorá by začínajúcemu podnikateľovi pomáhala počas celej jeho cesty - od podnikateľského zámeru po úspešný produkt či službu. Sprostredkovávajú podnikanie do rôznych miest sveta, poskytujú inštruktáže a konzultácie, marketing, pomáhajú pri rozvoji podnikania, ale aj pri získavaní zákazníkov či náboroch talentov.

Techstars disponuje viacerými programami s celosvetovou pôsobnosťou. Celú ponuku programov je možné nájsť na webovej stránke - http://www.techstars.com/programs/

V súčasnom období poskytuje Techstars jeden z najlepších akceleračných programov pre Startupy na svete. Výzva na predkladanie žiadostí na leto 2016 je možné podať do 20.03.2016 na priloženom linku.

Viac informácií o programe, ako aj o Techstars nájdete na ich webovej stránke - www.techstars.com

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk