Seminár pre výchovných poradcov zo ZŠ - PROGRAM A REGISTRÁCIA (do 7. apríla 2016)

Vážená výchovná poradkyňa,

 

vážený výchovný poradca,

 

zaujímajú vás aktuálne informácie o trhu práce a jeho predpokladanom vývoji?

 

Chcete vedieť aká je perspektíva uplatnenia absolventov škôl?

 

Chcete získať viac informácií o zavádzaní systému duálneho vzdelávania a možnostiach podnikania mladých?

 

Chcete sa zoznámiť s metódou poradenstva hrou?

 

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Asociáciou výchovných poradcov, Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a ďalšími partnermi, pre Vás pripravili seminár pod názvom „Výchovný poradca – sprievodca svetom povolaní“.

 

Seminár je súčasťou celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 2016.

 

Termín seminára: 27. apríla 2016

 

Miesto konania: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, pavilón K

 

Čas konania: 11.00 – 13.30 h

 

Seminár je bezplatný. Pre zaregistrovaných účastníkov bude zabezpečené bezplatné občerstvenie a obed. Zo strany Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je zabezpečená bezplatná doprava vlakom vo forme voľného cestovného lístka, ktorý bude výchovným poradcom doručený poštou priamo na meno z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Registrácia do 7. apríla 2016

 

Registrácia https://docs.google.com/forms/d/1OC1Vd1FEZavjrwZR3L2yqvbnilLpUA09cl4GIvXyh9E/viewform

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk