Zoznamy žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 566 kB) - zverejnené 24.1.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne - 01/0226V03 (PDF 434 kB) - aktualizácia 10.7.2023

Komponent 9 - Výzva zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) – 09/0103V01 

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01I02-26-V04 (PDF 438 kB) - aktualizácia k 16.10.2023

Komponent 9 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií - 09I04-03-V01

Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie s kódom 03I04-26-V01 – 1. kolo k 30. 06. 2023 (PDF 230 kB) - zverejnené 10.1.2024

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01I02-26-V05 (PDF 444 kB) - zverejnené 7.2.2024 

Komponent 9 - Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky - 09I05-03-V01

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk