Virtuálny účet regulácií

Ministerstvo hospodárstva zriadilo dva druhy virtuálnych účtov. Vo finálnom virtuálnom účte regulácií sú zverejnené tie právne predpisy, ktoré majú ukončený legislatívny proces, boli vyhlásené v Zbierke zákonov a predkladateľ si splnil povinnosť vyplývajúcu z bodu 6.7 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zaslal aktuálnu časť 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. V predbežnom virtuálnom účte regulácií sú zverejnené právne predpisy, ktoré boli predmetom medzirezortného pripomienkového konania a uplatňovali princíp 1in2out. Tieto právne predpisy sa však zatiaľ nachádzajú len v predbežnom virtuálnom účte, nakoľko pri daných materiáloch ešte prebieha legislatívny proces alebo si predkladateľ zatiaľ nesplnil svoju povinnosť zaslať aktuálnu Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Pre každého predkladateľa je zriadený osobitný virtuálny účet.

 

 

 

 Virtuálny účet (XLSX, 314 kb) - aktualizácia k 1.6.2024

 

 Zoznam predkladateľov:

  • všetky ministerstvá;
  • ostatné ústredné orgány štátnej správy: PMÚ, ŠÚ, ÚGKK, ÚJD, ÚNMS, ÚVO, ÚPV, SŠHR, NBÚ;
  • Úrad vlády SR (podpredseda vlády SR pre legislatívu);
  • Úrad na ochranu osobných údajov;
  • Generálna prokuratúra;
  • Najvyšší kontrolný úrad;
  • Národná banka Slovenska;
  • Sociálna poisťovňa;

Samostatný virtuálny účet je zriadený i pre NR SR/ poslanecké návrhy zákonov, ktorý je súčasťou excelovského súboru k virtuálnym účtom. Na tomto samostatnom virtuálnom účte vedieme len tie poslanecké návrhy zákonov, ktoré mali nesúhlasné stanovisko od príslušného ústredného orgánu štátnej správy. Povinnosť kompenzovať náklady zavádzané poslaneckými návrhmi zákonov však nebude mať NR SR, ale predkladateľ určený v zmysle čl. 31 Legislatívnych pravidiel vlády SR (viď bod 6.8 aktualizovanej jednotnej metodiky). 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk