Aktívne štátne podniky

Zoznam štátnych podnikov, ktorých zakladateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. č.

Názov štátneho podniku

Sídlo

1.

Rudné bane, š. p., 
Banská Bystrica
IČO 00 007 838Havranské 11
974 32 Banská Bystrica

č. t. 048/4138910

 


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk