KORONAKRÍZA

Usmernenie EÚ k colným otázkam súvisiacim s núdzovou situáciou COVID-19: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

 

Otázky k aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom a ekonomickými opatreniami posielajte na: koronaopatrenia@mhsr.sk

 

Otázky k dotáciám na nájomné: najmy@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk