Programové dokumenty

 

Program Interreg Európa na programové obdobie 2021 – 2027 bol prijatý 5. júla 2022 rozhodnutím Európskej komisie pod číslom C(2022)4868 ako súčasť medziregionálnej spolupráce Európskej územnej spolupráce (zložka C Interreg), ktorá podporuje medziregionálnu spoluprácu s cieľom posilniť účinnosť politiky súdržnosti.

Interreg Europe 2021-2027 dokument programu spolupráce (PDF, 1079kB)

Interreg Europe 2021-2027 Cooperation Programme document (PDF, 947kB)

 

Programový manuál (PDF, 2752kB)

 

Dokumenty pre projektových žiadateľov:

Formulár projektovej žiadosti (PDF, 990kB)

Vyhlásenie projektového partnera (PDF, 848kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk