24. 04. 2017

Žiadosti o eurofondy sa budú podávať elektronicky a byrokracie významne ubudne

Bratislava, 24. apríla 2017 – Podpredseda vlády P. Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzvu, kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok o nenávratný finančný príspevok (NFP). Úrady budú dáta využívať z dostupných registrov, žiadatelia ušetria čas i financie.

Čítať viac
20. 04. 2017

Minister Peter Žiga na sneme RÚZ avizoval konkrétne zlepšenia podnikateľského prostredia

Už o niekoľko dní predstaví ministerstvo hospodárstva prvý balík vyše troch desiatok opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie. Na dnešnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) to avizoval minister Peter Žiga. Zamestnávatelia sa chcú zamerať na zreformovanie daňovo-odvodového systému, zníženie byrokracie, na prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, ale aj bojovať za zvýšenie vymožiteľnosti práva a efektívnosti súdnictva. Predstavitelia RÚZ ocenili prístup rezortu hospodárstva vo viacerých oblastiach.

Čítať viac
19. 04. 2017

Využívanie novej generácie biopalív v motorových palivách sa má urýchliť

Využívanie pokročilých biopalív v motorových palivách sa má urýchliť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes schválila vláda. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. augusta 2017.

Čítať viac
19. 04. 2017

Zástupcom štátu vo podnikoch pribudnú povinnosti, rozhodla vláda

Zástupcovia štátu vo firmách s jeho majetkovou účasťou budú musieť viac informovať príslušné ministerstvá. Vyplýva to z doplnenia Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100-% majetkovou účasťou štátu, ktoré dnes na návrh ministerstva hospodárstva prerokovala a schválila vláda.

Čítať viac
13. 04. 2017

Na podporu výskumu a vývoja v podnikoch v Bratislavskom kraji pôjde 17 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dnes vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Celkovo 17 miliónov eur podporí výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva.

Čítať viac
11. 04. 2017

Vláda schválila Koncepciu rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a Čínou na roky 2017 až 2020

Napriek dlhodobej tradícii spolupráce a vzájomného rešpektu existuje medzi Slovenskom a Čínskou ľudovou republikou nevyužitý potenciál pre výraznejšie aktivity v širokom spektre oblastí spolupráce s dôrazom na obchodno-ekonomické vzťahy. Konštatuje to návrh Koncepcie rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a ČĽR na roky 2017 až 2020, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR a dnes ho prerokovala a schválila vláda.

Čítať viac
30. 03. 2017

Zasadal Monitorovací výbor pre program pomoci na vyraďovanie Jadrovej elektrárne V1

Oboznámenie sa so stavom vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach (JE V1) je cieľom monitorovacej misie v dňoch 28. - 31.3.2017, zloženej zo zástupcov Európskej komisie, Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry, Úradu jadrového dozoru SR, Národného jadrového fondu SR, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, Slovenskej elektrizačnej sústavy a tiež MH SR.

Čítať viac
29. 03. 2017

Štát podmienečne schválil nový rozpočet pre Mochovce vo výške 5,4 mld. eur

Akcionári Slovenských elektrární na mimoriadnom valnom zhromaždení definitívne schválili nový rozpočet dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce vo výške 5,4 miliardy eur. Je to o približne 800 miliónov viac, ako bola ostatná verzia. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur. Súhlas štátu ako menšinového akcionára podmienil minister hospodárstva Peter Žiga tým, že zodpovednosť za zabezpečenie financií má manažment elektrární a manažovanie stavby sa musí zásadne zmeniť.

Čítať viac
29. 03. 2017

Vláda schválila návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Vláda schválila návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa nej by sa malo posilniť postavenie vlády pri činnosti a kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cieľ viacerých zmien v novele je vyššia miera informovanosti a transparentnosti procesov, nejde o narušenie nezávislosti ÚRSO. Novela má zabrániť opakovaniu situácie z prelomu rokov, keď ÚRSO rozhodol o cenových návrhoch na poslednú chvíľu a odmietol námietky od rezortu hospodárstva, ktoré žiadalo vypracovať analýzu dosahov cenových rozhodnutí.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk