05. 06. 2017

Minister hospodárstva rokoval v ruskom Petrohrade o energetike a investíciách

Minister hospodárstva Peter Žiga navštívil 1. - 2. júna 21. ročník Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra v Rusku. Na tomto prestížnom podujatí, prezývanom „ruský Davos“, sa stretol aj s predstaviteľmi ruskej vlády.

Čítať viac
29. 05. 2017

O dva týždne sa Slovensko predstaví na veľtrhu EXPO 2017 v kazašskej Astane

V sobotu 10. júna v kazašskej metropole Astana slávnostne otvoria medzinárodnú výstavu EXPO 2017. Počas najbližších troch mesiacov sa na nej bude prezentovať 115 krajín z celého sveta vrátane Slovenska, a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií. Hlavným cieľom podujatia je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.

Čítať viac
26. 05. 2017

Štátny tajomník Rastislav Chovanec na sneme Slovenského živnostenského zväzu

Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa zúčastnil na slávnostnom zasadnutí Snemu Slovenského živnostenského zväzu za účasti delegátov reprezentujúcich živnostenské spoločenstvá a cechy na Slovensku. V príhovore poďakoval za doterajšiu aktívnu spoluprácu a predstavil jej doterajšie výsledky a zároveň nové iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR, ktoré by sa mali dotknúť priamo živnostníkov.

Čítať viac
26. 05. 2017

Reakcia ministerstva hospodárstva na rozhodnutie prezidenta nepodpísať novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Ministerstvo hospodárstva je presvedčené, že novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach zásadne prispeje k transparentnosti procesov rozhodovania o cenách energií a k informovanosti. Nezávislosť rozhodnutí ÚRSO novela nielenže v plnej miere zachováva, ale ešte aj významne prehlbuje striktným oddelením funkcie predsedu úradu a predsedu Regulačnej rady ako nestranného odvolacieho orgánu.

Čítať viac
26. 05. 2017

Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo s desiatimi lízingovými spoločnosťami zmluvy, ktoré majú uľahčiť prístup k úverom a k zdrojom z operačného programu Výskum a inovácie.

Čítať viac
24. 05. 2017

MH SR odovzdalo ceny za najlepšie inovatívne riešenia slovenských firiem roku 2016

Štátny tajomník Rastislav Chovanec otvoril v utorok 23. mája v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 24. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu a 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky, osvetlenia a telekomunikácie ELO SYS. V rámci nich udelili ocenenia v súťaži „Inovatívny čin roka 2016,“ ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám.

Čítať viac
24. 05. 2017

Vo výtvarnej súťaži detí bodovali mestá budúcnosti

Žiaci z celého Slovenska prihlásili do súťaže Budúcnosť sveta 850 výtvarných prác. Počet diel v druhom ročníku sa zvýšil. Súťažiaci pritom využívali inovatívne nahrávanie cez aktívne rozhranie.

Čítať viac
23. 05. 2017

Premiér: Vláda bude podporovať ďalší rozvoj jadrovej energetiky

Premiér Robert Fico si nevie predstaviť slovenskú energetiku bez jadra. Je podľa neho dôležité pre energetickú bezpečnosť, keďže podiel výroby jadrovej elektriny bol na Slovensku v uplynulom roku na úrovni takmer 55 %. Slovensko to zaraďuje medzi krajiny s najvyšším podielom elektriny vyrobenej v jadrovoenergetických zariadeniach vo svete.

Čítať viac
19. 05. 2017

Zasadnutie programu INTERACT na Slovensku

V dňoch 17. a 18. mája 2017 Slovenská republika prvýkrát hostila predstaviteľov monitorovacieho výboru programu INTERACT III. V programovom období 2014 – 2020 zastáva funkciu riadiaceho orgánu programu, do ktorého je zapojených 30 európskych štátov, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Zasadnutie pripravili v nadväznosti na systém postupne rotujúceho predsedníctva v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR ako Národným kontaktným bodom.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk