Projekty technickej pomoci MH SR

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR a odmien oprávnených zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP VaI - január 2016 - december 2017
 
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP VaI
 
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2017
 
Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR a odmien oprávnených zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP VaI - apríl 2018 – marec 2019

 

    

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk