Mladý tvorca

Mladý tvorca 2015:

Súťaž MPRV SR : „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015"

 

Mladý tvorca 2016:

Seminár pre výchovnývh poradcov zo ZŠ - PROGRAM A REGISTRáCIA (do 7 apríla 2016)

Vyhlásené súťaže ASIT Mladý tvorca 2016

Vyhlásené súťaže MDVaRR SR Mladý tvorca 2016

 

Mladý tvorca

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk