Oznam o vykonaní údržby webového sídla MH SR

V dňoch 13. 6. a 14. 6. 2020 v čase od 00:00 do 05:00 bude na webovom sídle www.mhsr.sk prebiehať údržba, v dôsledku toho môže byť nedostupné. Za prípadnú nedostupnosť webového sídla MH SR sa Vám ospravedlňujeme.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk