Ex post hodnotenie_Zákon o puncovníctve

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 24. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovných regulácií:

 1) Povinné vykonávanie puncovej kontroly pre tuzemský tvar, cudzí tovar, starý tovar určený na obchodovanie v tuzemsku a opravený tovar

Názov právneho predpisu: Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

Lokalizácia: § 10 ods. 2 (Tretia časť – Puncová kontrola)

Termín ukončenia konzultácií: 20. november 2022

OZNÁMENIE_puncová kontrola

Kontaktná osoba:

Mgr. Ing. Vladimír Balaščák

vladimir.balascak@puncovyurad.sk

Mgr. Slávka Spišáková

slavka.spisakova@puncovyurad.sk


 2) Povinné označovanie tovaru s nízkou hmotnosťou a povinné vlastnenie určených meradiel

Názov právneho predpisu:

  • Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“);
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 119/2013 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“);

Lokalizácia: § 33 ods. 3 zákona č. 94/2013 Z. z.; § 13 ods. 2 vyhlášky MH SR č. 119/2013 Z. z.

Termín ukončenia konzultácií: 20. november 2022

OZNÁMENIE_povinné označovanie

Kontaktná osoba:

Mgr. Ing. Vladimír Balaščák

vladimir.balascak@puncovyurad.sk

Mgr. Slávka Spišáková

slavka.spisakova@puncovyurad.sk


 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk