Dôležitý oznam pre verejnosť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňom 16.3.2020 pracuje v obmedzenom krízovom režime.
 

Vážení občania,
v súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňom 16.3.2020  pracuje v obmedzenom krízovom režime. Vaše požiadavky budú vybavované priebežne. 

Žiadame Vás, aby ste pri komunikácii s úradom uprednostnili elektronickú komunikáciu (emaily, elektronická podateľňa) a robili iba podania, ktoré neznesú odklad. Odporúčame Vám využívať útvarové emailové adresy zverejnené na našom webovom sídle v časti Kontakty. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk