Zmeny v legislatíve

 

Nasledujúca webová stránka obsahuje publikácie od Slovak Business Agency s prehľadom zmien v legislatívnych predpisoch vydávané na štvrťročnej báze. Nájdete tam aj celkový prehľad legislatívnych povinností, ktoré sa viažu na podnikateľov.

Prehľad zmien v legislatívnom prostredí:
http://www.sbagency.sk/informacne-materialy

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk