Spôsob ohlásenia živnosti a správne poplatky

1.   Ohlásiť živnosť je možné priamo na úrade vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii na jednotnom kontaktnom mieste

http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr,

alebo sa dá stiahnuť z internetu a predvyplnený priniesť so sebou

http://www.minv.sk/?vzory-vyplnenych-tlaciv

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania:

http://www.szk.sk/rozdelenie-zivnosti/spravne-poplatky/

 

2.   Živnosť sa dá ohlásiť aj elektronicky:

http://www.minv.sk/?elektronicke-sluzby-zivnostenskeho-registra,

v prípade, že občan vlastní občiansky preukaz s čipom a má zaregistrovaný zaručený elektronický podpis.

Správny poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť je v tomto prípade polovičný.
Voľné živnosti sa pri elektronickom ohlasovaní nespoplatňujú.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk