Životné situácie podnikateľov

Vláda SR vyvíja snahu o  uľahčenie podnikania, zníženie administratívnej náročnosti vo všetkých jeho fázach: registrácia, podnikateľská činnosť, ukončenie podnikania alebo presun podnikateľských aktivít na inú osobu.

Ide o prvý kontakt a lepšiu orientáciu so zámerom rýchlym krokom dostať sa k zdroju ďalších informácií.

Cieľom je  uľahčenie orientácie v oblasti základných životných situácií u podnikateľov. Je určená pre záujemcov o podnikanie, či pre podnikateľov, ktorí potrebujú získať rýchly prehľad, ktoré inštitúcie, či ústredné orgány štátnej správy je potrebné osloviť, kontaktovať.

Informácie sú aktualizované ku dňu 11. 1. 2021.

Pripomienky a podnety k obsahovej stránke zverejnených informácií k životným situáciám podnikateľov posielajte na adresu webpodnety@mhsr.sk.

 

MAPA STRÁNKY (PDF)


 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk