26. Zaviesť hodnotenie daňových subjektov na základe spoľahlivosti

Priorita PVV:         Vláda v rámci podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností zanalyzuje zavedenie možnosti hodnotenia daňových subjektov na  základe spoľahlivosti.

 

Súčasný stav:          V súčasnosti neexistuje objektívne hodnotenie daňových subjektov, na základe ktorého by FS SR pristupovala diferencovane k jednotlivým subjektom podľa ich zodpovednosti a poctivosti voči svojím povinnostiam.

 

Dôvod zmeny.         Zníženie zaťaženia podnikateľov s pozitívnym indexom spoľahlivosti.

 

Termín plnenia:      01. 01. 2018

 

Zodpovedný:           Ministerstvo financií SR

 

Prínos:                     Diferencovaný prístup FS SR k poctivým a menej poctivým podnikateľom z pohľadu platenia daní.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk