22. Vypracovať analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky

Súčasný stav:          Vychádza zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý je často novelizovaný. Obsahuje 20 odpočítateľných  a 16 pripočítateľných položiek. MF SR pripravuje analýzu zameranú na zohľadnenie osobitostí pri výpočte základu dane a dane pre MSP. Vzhľadom na komplexnosť problematiky ide o strednodobý projekt. Ide o zásadnú analýzu, na ktorú je potrebný dlhší čas.

 

Dôvod zmeny:    Súčasný výpočet základu dane je príliš komplikovaný z dôvodu mnohých odpočítateľných a pripočítateľných položiek.

 

Termín plnenia:     31. 12. 2018

 

Zodpovedný:          Ministerstvo financií SR

 

Prínos:                 Zjednodušenie výpočtu základu dane a zníženie administratívnej záťaže pri jeho výpočte.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk