32. Prehodnotiť veľkostné kritériá v právnych rámcoch týkajúcich sa podnikateľov, pri ktorých podnikateľovi vznikajú konkrétne povinnosti

Priorita PVV:         V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok poskytovaných služieb.

 

Súčasný stav:          MH SR vníma veľký nesúlad v definovaní mikro, malých a stredných podnikov v legislatíve týkajúcej sa podnikania. V súčasnosti je pri každej povinnosti stanovená iná hranica počtu zamestnancov, napr. koncesionárske poplatky platí zamestnávateľ s viac ako 3 zamestnancami, povinné zamestnávanie zdravotne ťažko postihnutých platí pre zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami, a pod.

 

Dôvod zmeny:         Podľa možností, zjednotiť hranice, pri ktorých zamestnávateľovi vznikajú konkrétne povinnosti pri zamestnávaní ľudí podľa európskej klasifikácie malých a stredných podnikov (<250, <50,)

 

Termín plnenia:     30. 06. 2018

 

Zodpovedný:          Ministerstvo hospodárstva SR

 

Prínos:                     Zosúladenie povinností a nastavenie jednotného kritéria pre veľkosť podniku vo všetkých povinnostiach.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk