REACH 2018

 Registračný termín REACH 2018

Vyrábate alebo dovážate chemické látky v množstve viac ako 1 tona ročne? Ak áno, musíte svoje látky registrovať podľa európskeho nariadenia REACH do 31. mája 2018

Informačný leták

Prečo by ste mali látky registrovať?

Ak máte povinnosť svoje látky registrovať a neurobíte tak do posledného registračného termínu (31. máj 2018), nebudete mať viac povolenie ich po tomto dátume vyrábať/dovážať v rámci EÚ/EHP. 

Bližšie informácie k postupu pri registrácii nájdete v našom dokumente Informácia k registračnému termínu REACH 2018 a na stránkach Európskej chemickej agentúry zriadených špeciálne pre registračný termín REACH 2018. 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk