Verejné obstarávanie

  • na základe verejnej súťaže návrhov a nadväzujúceho priameho rokovacieho konania sa úspešným architektonickým návrhom slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj stal projekt "Oblak myšlienok" navrhnutý Architektonickým štúdiom Atrium s.r.o.;
    • Projektová dokumentácia, ktorá bola dodaná v rámci plnenia zákazky na predmet "Zhotovenie projektovej dokumentácie za účelom realizácie slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj a poskytnutie inžinierskej činnosti súvisiacej so stavbou", je záujemcom k dispozícii na stiahnutie TU;

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk